Správa z podujatia: 5. ročník súťaže v japonskom prednese na Slovensku

      Dňa 3. marca 2018 usporiadalo Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike v spolupráci so Spoločnosťou slovensko – japonského priateľstva a Japonským centrom už 5. ročník súťaže v japonskom prednese na Slovensku.
      Tento rok sa súťaže zúčastnili 6 súťažiaci (dvaja v kategórii začiatočníkov a štyria v kategórii mierne pokročilých), ktorí predniesli vlastné príspevky na rôznorodé témy (napr. o svojich záľubách, či zážitkoch z Japonska). Prostredníctvom nich predviedli publiku zlozenému nielen zo Slovákov, ale i mnohých Japoncov žijúcich na Slovensku, svoje vedomosti a výsledky štúdia japonského jazyka.
      Súťažiaci v oboch kategóriách si z podujatia odniesli zaujímavé ceny, z ktorých najhodnotnejšou bola cena pre absolútneho víťaza súťaže, spiatočná letenka do Japonska.  

 
Príhovor p. Kenjiho Yokotu, zástupcu
vedúceho misie (Veľvyslanectvo Japonska v SR)
Prednes
 
Prednes Pohľad do publika