Slávnostné odovzdanie Rádu vychádzajúceho slnka so zlatými lúčmi a rozetou pánovi Štefanovi Pechovi

2019/3/1
Slávnostný ceremoniál udelenia vyznamenania
Príhovor pána Pecha
     Pánovi Štefanovi Pechovi, čestnému predsedovi Spoločnosti slovensko – japonského priateľstva, bol udelený Rád vychádzajúceho slnka so zlatými lúčmi a rozetou. Týmto vysokým štátnym vyznamenaním bol ocenený za svoje zásluhy v oblasti podpory a šírenia výučby japonského jazyka v Slovenskej republike a prínos k prehlbovaniu vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Počas slávnostnej ceremónie, ktorá sa konala 28. februára, mu vyznamenanie od Jeho cisárskeho veličenstva cisára Japonska odovzdal veľvyslanec Japonska v SR, J. E. pán Jun Shimmi.

     Pán Pecho v roku 1986 založil na Univerzite Komenského v Bratislave prvé slovenské univerzitné štúdiá japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie v histórii Slovenska. Následne až do roku 2012 pôsobil ako vedúci Katedry jazykov a kultúr krajín Východnej Ázie a pedagóg v odbore japonských štúdií. Svojim nasadením a zanietením vrchovatou mierou prispel k bližšiemu pochopeniu kultúr a prehlbovaniu vzájomných vzťahov medzi našimi krajinami. Stál pri založení prvej Spoločnosti Japoncov žijúcich na Slovensku, otvoril Japonské centrum na Slovensku a vo februári 2015 bol jednomyseľne zvolený za čestného predsedu Spoločnosti slovensko – japonského priateľstva. Pán Pecho tiež dlhé roky aktívne prednášal na rôzne témy týkajúce sa japonského hospodárstva, politiky, či spoločnosti.

     Na slávnosti sa zúčastnili rodinní príslušníci pána Pecha, jeho bývalí kolegovia, študenti, priatelia, ale i viacerí zástupcovia vládnych inštitúcií. Veľvyslanec Shimmi označil pána Pecha za jedného z tých Slovákov, ktorí položili základy dobrých vzájomných vzťahov medzi Japonskom a Slovenskou republikou.

     Pán Pecho vyjadril, ako hlboko si cení toto vyznamenanie, ktoré považuje za ocenenie a uznanie svojej práce Jeho veličenstvom cisárom Japonska a japonskou vládou. Poďakoval sa za podporu svojej rodine, priateľom, bývalým študentom a kolegom.
Pán Pecho a všetci pozvaní hostia následne strávili príjemný večer v rozhovoroch na recepcii, ktorá sa konala po oficiálnej časti.
 
Pán Štefan Pecho s J. E. p. Junom Shimmim, veľvyslancom Japonska v SR
Momentka z následnej recepcie