Správa o podujatí: Fleischmann Arthur Tour 2019 - na ceste do Japonska

2019/6/3
     Dňa 31. mája Veľvyslanectvo Japonska v SR spoločne s Múzeom mesta Bratislavy a Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation zorganizovalo zaujímavé kultúrne podujatie pre deti, ktorého cieľom bolo priblížiť život a dielo významného bratislavského rodáka, sochára Arthura Fleischmanna, ktorého s Japonskom spája jeho účasť na svetovej výstave Expo 1970 v Ósake.  
     Múzeum mesta Bratislavy organizuje projekt Fleischmann Arthur Tour každoročne. Vždy pri tejto príležitosti vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti. Tento rok tvorili z plastových materiálov objekty inšpirované Japonskom.
     Počas doobedia 31. mája sme účastníkom ponúkli workshopy origami a japonskej kaligrafie, na ktorých sa vystriedalo viac než 100 detí.

 
Origami
 
Japonská kaligrafia
 
Odovzdávanie cien
 
Pani Joy, manželka A. Fleischmanna, so synom
a organizátormi akcie