Odovzdanie Ceny veľvyslanca Japonska členom Slovenskej asociácie šógi

2019/8/15
Veľvyslanec Japonska v SR, J. E. pán Jun Shimmi, udelil dňa 14. augusta 2019 “Cenu veľvyslanca Japonska” členom Slovenskej asociácie šógi za ich dlhoročný prínos pri prehlbovaní priateľstva a vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Išlo už o 8. udelenie Ceny veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike.
           
Slovenskú asociáciu šógi založili v roku 2009 traja zanietení slovenskí hráči. Dnes, o desať rokov neskôr, má 10 riadnych členov. Asociácia organizuje workshopy, stretnutia a prednášky v Bratislave, Košiciach, či Žiline. Jej členovia sa tiež pravidelne stretávajú raz do týždňa. Každoročne organizujú medzinárodnú súťaž, na ktorú pozývajú viac než desať hráčov z viacerých európskych krajín. Členovia SAŠO aktívne spolupracujú s Veľvyslanectvom Japonska v SR a už tradične sa zúčastňujú na nami organizovaných podujatiach (napr. Japonský deň), kde predstavujú šógi slovenskému publiku a zaúčajú záujemcov do tajov tejto hry. Vďaka ich aktivitám hra šógi, ktorá stále nie je v tejto krajine veľmi známa, očarila mnoho detí, mladých i tých skôr narodených Slovákov. Prostredníctvom svojho entuziazmu členovia SAŠO neúnavne prispievajú k prehlbovaniu vzájomného porozumenia a priateľstva medzi Japonskom a Slovenskou republikou.
 
Slávnostné udelenie ceny sa uskutočnilo 14. augusta na rezidencii veľvyslanca Japonska v SR. Vďaka tomu, že sa 15. – 18. augusta po prvýkrát v histórii konajú Majstrovstvá Európy v šógi práve v Bratislave, sa na ceremónii a následnej recepcii zúčastnili okrem členov Slovenskej asociácie šógi i vrcholní predstavitelia Federácie európskych šógi asociácií, rakúskej, českej, poľskej a japonskej asociácie šógi, Japonskej asociácie na Slovensku a Spoločnosti slovensko – japonského priateľstva. Veľvyslanec Shimmi vyzdvihol doterajší prínos Slovenskej asociácie šógi a odovzdal diplom a pamätnú plaketu do rúk Lukáša Vyletela, predsedu SAŠO. Pán Vyletel následne v krátkosti predstavil ich aktivity v Slovenskej republike, vyjadril vďaku za ocenenie a poďakoval všetkým, ktorí podporujú ich činnosť, vrátane priateľov z FESA a jednotlivých asociácií šógi z viacerých krajín Európy.
 
Odovzdanie diplomu
 
Odovzdanie plakety
 
Členovia Slovenskej asociácie šógi
 
 
Hostia na recepcii

 
Lukáš Vyletel, prezident SAŠO a Makoto
Chūza, japonský profesionálny hráč
šógi (7. dan)