Odovzdanie Ceny veľvyslanca Japonska Ing.Vladimírovi Grežovi

2020/1/2
Veľvyslanec Jun Shimmi a Ing. Vladimír Grežo
Veľvyslanec Jun Shimmi a Ing. Vladimír Grežo s partnerkou
     Veľvyslanec Japonska v SR, J. E. pán Jun Shimmi, udelil dňa 27. decembra 2019 „Cenu veľvyslanca Japonska“ Ing. Vladimírovi Grežovi za jeho dlhoročný prínos pri prehlbovaní priateľstva a vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom organizovania rôznorodých kultúrnych projektov a podujatí.

     Slávnostné udelenie ceny sa uskutočnilo 27. decembra v priestoroch Veľvyslanectva Japonska v SR. Na ceremónii a následnej recepcii sa zúčastnili rodinní príslušníci, priatelia oceneného i zástupcovia Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Veľvyslanec Shimmi vo svojom príhovore vyzdvihol doterajší prínos pána Greža a odovzdal mu diplom a pamätnú plaketu. Ten následne vo svojom predslove deklaroval, že by rád i naďalej pokračoval v spolupráci s veľvyslanectvom prostredníctvom kultúrnych podujatí a vyjadril vďaku za ocenenie.

     Vladimír Grežo je riaditeľom BKIS od jeho založenia v roku 2004. Roky je vášnivým podporovateľom a spoluorganizátorom množstva podujatí spojených s Japonskom, letných festivalov, koncertov, či divadelných predstavení. Je autorom projektu zbierky „100 hodín pre Japonsko“, ktorý sa konal po veľkom zemetrasení, ktoré postihlo východnú oblasť Japonska.

     I prostredníctvom jeho aktivít má množstvo ľudí príležitosť prísť do kontaktu s rôznymi aspektami japonskej kultúry a zvyšuje sa tak ich záujem o našu krajinu. Činnosť pána Greža výrazne prispieva k rozvoju priateľstva a vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou.

     Doteraz bolo Cenou veľvyslanca Japonska ocenených sedem jednotlivcov a štyri organizácie.