Slávnostné otvorenie jubilejného roka 2020, v ktorom si pripomíname 100. výročie vzťahov medzi Japonskom a Slovenskou republikou

2020/1/17
Príhovor veľvyslanca Japonska v SR, p. Juna Shimmiho
Príhovor ministerky kultúry SR, pani Ľubice Laššákovej
     Dňa 14. januára sa vo výstavnej sieni Dvorana MK SR konalo slávnostné otvorenie jubilejného roka 2020, v ktorom si pripomíname 100. výročie vzťahov medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Podujatia, ktoré naše veľvyslanectvo zorganizovalo pod záštitou ministerky kultúry SR, pani Ľubice Laššákovej, a za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pána Miroslava Lajčáka, sa zúčastnilo množstvo predstaviteľov štátnej správy a poslancov Národnej rady SR, ekonomického sektoru, súkromných spoločností, japonských spoločností, kultúry, vzdelávania, výskumu i zástupcov diplomatických misií na Slovensku.
 
     V oficiálnej časti odzneli príhovory veľvyslanca Japonska v SR, pána Juna Shimmiho a oboch ministrov. Veľvyslanec Shimmi poďakoval všetkým, korí prispeli k rozvoju vzájomných bilaterálnych vzťahov medzi našimi krajinami. Ministerka Laššáková uviedla, že dlhodobou hybnou silou zbližovania našich národov je bezpochyby kultúrna spolupráca. Tá je svojou podstatou tou najlepšou cestou k vzájomnému spoznávaniu a obohacovaniu. Minister Lajčák vo svojom prejave povedal, že sto rokov priateľstva vytvorilo silné a trvalé puto medzi Slovenskom a Japonskom a vyslovil prianie, aby toto priateľstvo zostalo pevným aj v novej ére Reiwa.
 
     Po príhovoroch nasledoval koncert priateľstva medzi Japonskom a Slovenskou republikou v podaní Hudak Ensemble Vienna.
 
     Sprievodnými akciami podujatia sú dve zaujímavé tematické výstavy inštalované priamo v priestoroch Dvorany MK SR. Návštevníci môžu až do 31. januára (utorok – nedeľa: 10:00 – 18:00) obdivovať fotografie japonských záhrad Tamary Reháčkovej a skupinovú výstavu diel japonských umelcov, ktorí pôsobia v Slovenskej republike.
Príhovor ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, pána Miroslava Lajčáka
Koncert Hudák Ensemble Vienna
Výstava diel japonských umelcov