Štúdium v Japonsku

2015/8/5

Štúdium v Japonsku je možné prostredníctvom štátneho štipendia podporovaného japonskou vládou, ďalšou možnosťou sú stáže podporované jednotlivými univerzitami, individuálne štúdium, atď.

Podrobné informácie o štúdiu v Japonsku nájdete na:
oficiálnej stránke japonskej vlády „Study in Japan“ http://www.studyjapan.go.jp
SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) http://www.saia.sk